กาชาปอง น้องหมาชิบะ Shiba Inu

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง น้องหมาชิบะ Shiba Inu
ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (EPOCH)

– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Akashiba A
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Akashiba B
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Shiroshiba A
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Shiroshiba B
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Gomashiba
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Kuroshiba

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง น้องหมาชิบะ Shiba Inu

กาชาปอง น้องหมาชิบะ Shiba Inu
ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (EPOCH)

– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Akashiba A
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Akashiba B
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Shiroshiba A
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Shiroshiba B
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Gomashiba
– กาชาปอง น้องหมาชิบะ: Kuroshiba

กาชาปอง น้องหมาชิบะ Shiba Inu

กาชาปอง น้องหมาชิบะ Shiba Inu