กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection เณรน้อยเจ้าปัญญา

ส่งฟรี EMS

7,550 ฿

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

กาชาปอง Ikkyū-san Figure Collection อิคคิวซัง
รวมฉากเณรน้อยเจ้าปัญญา ครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมกล่อง
ขนาด: ความสูงประมาณ 4-8 cm. (Epoch)

– อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา: Bridge Crossing
– อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา: Tiger Screen
– อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา: Japanese Rain Doll
– อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา: Sun Behind
– อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา: Thinking Action

Product Description

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection เณรน้อยเจ้าปัญญา

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

กาชาปอง Ikkyū-san Figure Collection อิคคิวซัง
รวมฉากเณรน้อยเจ้าปัญญา ครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมกล่อง
ขนาด: ความสูงประมาณ 4-8 cm. (Epoch)

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา Ikkyu-san Figure Collection: Bridge Crossing
– กาชาปอง อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา Ikkyu-san Figure Collection: Tiger Screen
– กาชาปอง อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา Ikkyu-san Figure Collection: Japanese Rain Doll
– กาชาปอง อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา Ikkyu-san Figure Collection: Sun Behind
– กาชาปอง อิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญา Ikkyu-san Figure Collection: Thinking Action

Note:
สภาพสินค้า=ใหม่ในซีล, สภาพกล่อง=เปิดเพื่อระบุตัวโมเดล, เก่าตามกาลเวลา

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง