กาชาปอง 7 เทพเจ้าญี่ปุ่น Shichi-Fukujin (Seven Lucky Gods)

ส่งฟรี EMS

สภาพสินค้า
8 out of 10
สภาพกล่อง
2 out of 10

กาชาปอง เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7 ของญี่ปุ่น
Shichi-Fukujin (Seven Lucky Gods)
เซ็ท 15 ตัว พร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
เซ็ทสีปกติ 7 ตัว / เซ็ทสีแดง 8 ตัว
ขนาด: ประมาณ 3 – 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2003/11 (Kaiyodo)

Daikokuten, Ebisu, Benzaiten, Fukurokuju,
Jurojin, Bishamon, Hotei, Takarabune

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง 7 เทพเจ้าญี่ปุ่น Shichi-Fukujin (Seven Lucky Gods)

สภาพสินค้า
8 out of 10
ถูกแกะหรือเปิดผนึก แต่ยังไม่ใช้งาน สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
2 out of 10
ไม่มีกล่อง / ไม่มีบรรจุภัณฑ์

กาชาปอง 7 เทพเจ้าญี่ปุ่น Shichi-Fukujin (Seven Lucky Gods)
เซ็ท 15 ตัว พร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
เซ็ทสีปกติ 7 ตัว / เซ็ทสีแดง 8 ตัว
ขนาด: ประมาณ 3 – 5 cm.
ออกจำหน่าย : 2003/11 (Kaiyodo)

กาชาปอง 7 เทพเจ้าญี่ปุ่น Shichi-Fukujin (Seven Lucky Gods) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Daikokuten ไดโคะคุเทน : เทพแห่งความมั่งคั่ง x 2 (ปกติ/แดง)
– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Ebisu เอบิสึ : เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเล x 2 (ปกติ/แดง)
– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Benzaiten เบนไซเทน, เบนเทน : เทพีแห่งศิลปะและความรัก x 2 (ปกติ/แดง)
– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Fukurokuju ฟุคุโระคุจุ : เทพแห่งปัญญาและความเจริญรุ่งเรือง x 2 (ปกติ/แดง)
– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Jurojin จุโรจิน, กะมะ : เทพแห่งความอายุยืน x 2 (ปกติ/แดง)
– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Bishamon บิชะมง, ทะมงเทน : เทพแห่งสงคราม x 2 (ปกติ/แดง)
– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Hotei โฮเท : เทพแห่งความสุขและเสียงหัวเราะ x 2 (ปกติ/แดง)

– เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7: Takarabune เทพ 7 องค์ประทับเรือมหาสมบัติ x 1 (แดง)

Note:
สินค้าสภาพของสะสม ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน สภาพเก่าตามกาลเวลา

กาชาปอง 7 เทพเจ้าญี่ปุ่น Shichi-Fukujin (Seven Lucky Gods)

กาชาปอง 7 เทพเจ้าญี่ปุ่น Shichi-Fukujin (Seven Lucky Gods)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง