กาชาปอง Bakuman Comic Book (Bandai)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Bakuman Comic Book ลายนูน 
ครบเซ็ท 5 ชิ้นพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.8 cm. (Bandai)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Bakuman Comic Book (Bandai)

กาชาปอง Bakuman Comic Book ลายนูน 
ครบเซ็ท 5 ชิ้นพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.8 cm. (Bandai)

กาชาปอง Bakuman Comic (Bandai)

กาชาปอง Bakuman Comic (Bandai)

กาชาปอง Bakuman Comic (Bandai)

กาชาปอง Bakuman Comic (Bandai)