กาชาปอง Creamy Mami, the Magic Angel Desktop เกาะแก้ว

ส่งฟรี EMS

กาชาปอง Creamy Mami Magic Angel Desktop
Mahou no Tenshi ครบเซ็ท 5 ตัว พร้อมใบปิด ***
ขนาด: ประมาณ 2.5 – 7 cm. (Bandai)

– Creamy Mami Desktop: Creamy Mami A
– Creamy Mami Desktop: Creamy Mami B
– Creamy Mami Desktop: Creamy Mami C
– Creamy Mami Desktop: Yuu Morisawa
– Creamy Mami Desktop: Nega & Posi

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Creamy Mami, the Magic Angel Desktop เกาะแก้ว

กาชาปอง Creamy Mami, the Magic Angel Desktop
Mahou no Tenshi Creamy Mami ครบเซ็ท 5 ตัว พร้อมใบปิด (ใบปิดไม่ครบ มี 1 ใบ)
ขนาด: ประมาณ 2.5 – 7 cm. (Bandai)

กาชาปอง Creamy Mami, the Magic Angel Desktop เกาะแก้วและตั้งโต๊ะจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง Creamy Mami Desktop เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ: Creamy Mami (ชุดเหลือง)
– กาชาปอง Creamy Mami Desktop เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ: Creamy Mami (ชุดชมพู)
– กาชาปอง Creamy Mami Desktop เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ: Creamy Mami (ผมทวินเทล)
– กาชาปอง Creamy Mami Desktop เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ: Yuu Morisawa
– กาชาปอง Creamy Mami Desktop เกาะแก้วและตั้งโต๊ะ: Nega & Posi

Note:
สินค้าใหม่ในซีล *** (ใบปิดไม่ครบ มี 1 ใบ) ***

กาชาปอง Creamy Mami, the Magic Angel Desktop

ภาพตัวอย่าง

cmami-00