กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก คอลเลกชันรวมฮิต

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก คอลเลกชันรวมฮิต
ครบเซ็ท 6 ชิ้นพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2 – 4 cm. (SK JAPAN)

– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: เต็มหน้า (ขาว)
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: ครึ่งบน (ขาว)
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: ปากจิ้งจอก (ขาว)
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: เต็มหน้า (แดง)
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: ครึ่งบน (แดง)
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: ปากจิ้งจอก (แดง)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก คอลเลกชันรวมฮิต

กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก คอลเลกชันรวมฮิต
ครบเซ็ท 6 ชิ้นพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2 – 4 cm. (SK JAPAN)

กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก คอลเลกชันรวมฮิตจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: หน้าจิ้งจอก (ขาว) เต็มหน้า
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: หน้าจิ้งจอก (ขาว) ครึ่งบน
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: ปากจิ้งจอก (ขาว) ครึ่งล่าง
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: หน้าจิ้งจอก (แดง) เต็มหน้า
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: หน้าจิ้งจอก (แดง) ครึ่งบน
– กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก: ปากจิ้งจอก (แดง) ครึ่งล่าง

กาชาปอง หน้ากากจิ้งจอก คอลเลกชันรวมฮิต

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง