กาชาปอง Golgo 13 ห้อยหัวเกาะแก้ว (PUTITTO)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Golgo 13 (Duke Togo) ห้อยหัวเกาะแก้ว
มือสังหารเกาะแก้ว 1 ตัวพร้อมใบปิด (PUTITTO Series)
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (KitanClub)

– Golgo 13 ห้อยหัวเกาะแก้ว

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Golgo 13 ห้อยหัวเกาะแก้ว (PUTITTO)

กาชาปอง Golgo 13 (Duke Togo) ห้อยหัวเกาะแก้ว
มือสังหารเกาะแก้ว 1 ตัวพร้อมใบปิด (PUTITTO Series)
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (KitanClub)

– Golgo 13 ห้อยหัวเกาะแก้ว

กาชาปอง Golgo 13 ห้อยหัวเกาะแก้ว (PUTITTO)