กาชาปอง Himouto! Umaru-chan อูมารุจัง (S2)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Himouto! Umaru-chan
อูมารุจัง 2 ตัว พร้อมกล่อง
ขนาด: ประมาณ 3.5 cm (GSC)

– กาชาปอง Figure อูมารุจัง (งอแง)
– กาชาปอง Figure อูมารุจัง (งอนน้อยใจ)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Himouto! Umaru-chan อูมารุจัง (S2)

กาชาปอง Himouto! Umaru-chan
อูมารุจัง 2 ตัว พร้อมกล่อง
ขนาด: ประมาณ 3.5 cm (GSC)

– กาชาปอง Figure อูมารุจัง (งอแง)
– กาชาปอง Figure อูมารุจัง (งอนน้อยใจ)

Note:
สินค้าใหม่, เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล

กาชาปอง Himouto! Umaru-chan อูมารุจัง (งอแง)

กาชาปอง Himouto! Umaru-chan อูมารุจัง (งอนน้อยใจ)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง