กาชาปอง Kuroko no Basket – Ryo Sakurai นอนฝันหวาน

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Kuroko no Basket v.2 นอนฝันหวาน
Ryo Sakurai 1 ตัว พร้อมใบปิด
ความสูง: ประมาณ 4 cm. (Bandai)

– กาชาปอง Kuroko no Basket ฝันหวาน: Ryo Sakurai

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Kuroko no Basket – Ryo Sakurai นอนฝันหวาน

กาชาปอง Kuroko no Basket v.2 นอนฝันหวาน
Ryo Sakurai 1 ตัว พร้อมใบปิด
ความสูง: ประมาณ 4 cm. (Bandai)

– กาชาปอง Kuroko no Basket นอนฝันหวาน: Ryo Sakurai

กาชาปอง Kuroko no Basket - Ryo Sakurai นอนฝันหวาน

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง