กาชาปอง Manneken Pis รูปปั้นเด็กชายยืนฉี่ลีลาสุดกวน

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Manneken Pis รูปปั้นเด็กชายยืนฉี่ลีลาสุดกวน
ครบเซ็ท 6 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.7 cm. (Epoch)

– กาชาปอง Manneken Pis: ท่าปกติ (ขาว)
– กาชาปอง Manneken Pis: ท่าปกติ (บรอนซ์)
– กาชาปอง Manneken Pis: โยกส่าย (ขาว)
– กาชาปอง Manneken Pis: โยกส่าย (บรอนซ์)
– กาชาปอง Manneken Pis: ย้อนขึ้นหน้า (ขาว)
– กาชาปอง Manneken Pis: ย้อนขึ้นหน้า (บรอนซ์)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Manneken Pis รูปปั้นเด็กชายยืนฉี่ลีลาสุดกวน

กาชาปอง Manneken Pis รูปปั้นเด็กชายยืนฉี่ลีลาสุดกวน
ครบเซ็ท 6 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.7 cm. (Epoch)

กาชาปอง Manneken Pis รูปปั้นเด็กชายยืนฉี่ลีลาสุดกวนจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง Manneken Pis: ท่าปกติ (ขาว)
– กาชาปอง Manneken Pis: ท่าปกติ (บรอนซ์)
– กาชาปอง Manneken Pis: โยกส่าย (ขาว)
– กาชาปอง Manneken Pis: โยกส่าย (บรอนซ์)
– กาชาปอง Manneken Pis: ย้อนขึ้นหน้า (ขาว)
– กาชาปอง Manneken Pis: ย้อนขึ้นหน้า (บรอนซ์)

กาชาปอง Manneken Pis รูปปั้นเด็กชายยืนฉี่ลีลาสุดกวน

กาชาปอง Manneken Pis รูปปั้นเด็กชายยืนฉี่ลีลาสุดกวน

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง