กาชาปอง Ranma ½ รันม่าไอ้หนุ่มกังฟูเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Ranma ½ รันม่าไอ้หนุ่มกังฟูเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ
เซ็ท 2 ตัวพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 2.5 – 7 cm. (Bandai)

– ซาโอโตเมะ เก็นม่า
– พีจัง + กาน้ำร้อน

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Ranma ½ รันม่าไอ้หนุ่มกังฟูเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ

กาชาปอง Ranma ½ รันม่าไอ้หนุ่มกังฟูเกาะแก้วและตั้งโต๊ะ
เซ็ท 2 ตัวพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 2.5 – 7 cm. (Bandai)

– ซาโอโตเมะ เก็นม่า
– พีจัง + กาน้ำร้อน

กาชาปอง Ranma ½ รันม่าไอ้หนุ่มกังฟู