กาชาปอง RoboCop โรโบคอปตำรวจเหล็ก

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง RoboCop โรโบคอปตำรวจเหล็ก
ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 8.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปองโรโบคอป Robocop 1.0
– กาชาปองโรโบคอป Robocop 3.0
– กาชาปองโรโบคอป EM208
– กาชาปองโรโบคอป ED209

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง RoboCop โรโบคอปตำรวจเหล็ก

กาชาปอง RoboCop โรโบคอปตำรวจเหล็ก
ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 8.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปองโรโบคอปตำรวจเหล็ก Robocop 1.0
– กาชาปองโรโบคอปตำรวจเหล็ก Robocop 3.0
– กาชาปองโรโบคอปตำรวจเหล็ก EM208
– กาชาปองโรโบคอปตำรวจเหล็ก ED209

กาชาปอง RoboCop โรโบคอปตำรวจเหล็ก

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง