กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto (S2)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto
เซ็ท 2 ตัวพร้อมกล่อง (ไม่ครบเซ็ทตามหน้ากล่อง)
ขนาด: ประมาณ 5 cm.

– Putitto โยไควอทช์เกาะแก้ว: วิสเปอร์ (ห้อยหัว)
– Putitto โยไควอทช์เกาะแก้ว: USAเปียน (ถือปืน)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto (S2)

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto
เซ็ท 2 ตัวพร้อมกล่อง (ไม่ครบเซ็ทตามหน้ากล่อง)
ขนาด: ประมาณ 5 cm.

– กาชาปอง Youkai Watch เกาะแก้ว: วิสเปอร์ (ห้อยหัวเกาะแก้ว)
– กาชาปอง Youkai Watch เกาะแก้ว: USAเปียน (เกาะแก้วถือปืน)

Note:
สินค้าใหม่ในซีล, เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto

กาชาปอง Youkai Watch โยไควอทช์ เกาะแก้ว Putitto