สายห้อยมือถือ Yotsuba&! Strap (Raincoat)

ส่งฟรี ลทบ.

Yotsuba &! Strap Mascot Trading Figure (Raincoat)
ความสูง : ประมาณ 5.3 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/02

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

สายห้อยมือถือ Yotsuba&! Strap (Raincoat)

Yotsuba &! Strap Mascot Trading Figure (Raincoat)
ความสูง : ประมาณ 5.3 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/02

Note:
สินค้าใหม่ในซีล, เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล

สายห้อยมือถือ Yotsuba&! Strap (Raincoat)

สายห้อยมือถือ Yotsuba&! Strap (Raincoat)