โดราเอมอน(สีฟ้า+เหลือง) จิ๊กซอว์ 3มิติ Doraemon 3D Jigsaw Puzzle Duo

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : Doraemon 3D Jigsaw Puzzle Duo
(ตัวต่อจิ๊กซอว์ 3 มิติ โดราเอมอนสีฟ้า+เหลือง ตัวละ 38 ชิ้น)
จากเรื่อง : Doraemon โดราเอมอน
ความสูง : ประมาณ 8/8.5 cm
ออกจำหน่าย : 2015/10 (Ensky)

– โดราเอมอน Doraemon 3D Jigsaw Puzzle (สีฟ้า)
– โดราเอมอน Doraemon 3D Jigsaw Puzzle (สีเหลืองมีหู)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โดราเอมอน(สีฟ้า+เหลือง) จิ๊กซอว์ 3มิติ Doraemon 3D Jigsaw Puzzle Duo

Figure : Doraemon 3D Jigsaw Puzzle Duo
(ตัวต่อจิ๊กซอว์ 3 มิติ โดราเอมอนสีฟ้า+เหลือง ตัวละ 38 ชิ้น)
จากเรื่อง : Doraemon โดราเอมอน
ความสูง : ประมาณ 8/8.5 cm
ออกจำหน่าย : 2015/10 (Ensky)

– โดราเอมอน Doraemon 3D Jigsaw Puzzle (สีฟ้า)
– โดราเอมอน Doraemon 3D Jigsaw Puzzle (สีเหลืองมีหู)

โดราเอมอน(สีฟ้า+เหลือง) จิ๊กซอว์ 3มิติ Doraemon 3D Jigsaw Puzzle Duo

โดราเอมอน(สีฟ้า+เหลือง) จิ๊กซอว์ 3มิติ Doraemon 3D Jigsaw Puzzle Duo

โดราเอมอน(สีฟ้า+เหลือง) จิ๊กซอว์ 3มิติ Doraemon 3D Jigsaw Puzzle Duo