โมเดลกินทามะ Gintoki Sakata Gintama Parade Hajimaru v.1

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
10 out of 10
สภาพกล่อง
10 out of 10

Figure : โมเดลกินทามะ Gintama Parade Hajimaru Vol.1
Gintama Chibi-Kyun Chara Winter 2015 Gintoki Sakata
จากเรื่อง : Gintama กินทามะ (ซากาตะ กินโทกิ)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 6.5 cm
ออกจำหน่าย : 2015/02 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดลกินทามะ Gintoki Sakata Gintama Parade Hajimaru v.1

สภาพสินค้า
10 out of 10
ยังไม่ถูกแกะหรือเปิดผนึกมาก่อน สภาพใหม่
สภาพกล่อง
10 out of 10
กล่องสภาพสมบูรณ์

Figure : โมเดลกินทามะ Gintama Parade Hajimaru Vol.1
Gintama Chibi-Kyun Chara Winter 2015 Gintoki Sakata
จากเรื่อง : Gintama กินทามะ (ซากาตะ กินโทกิ)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 6.5 cm
ออกจำหน่าย : 2015/02 (Banpresto)

โมเดลกินทามะ Gintama Parade Hajimaru Vol.1 จากญี่ปุ่น

– Gintoki Sakata (ซากาตะ กินโทกิ) Chibi-Kyun Chara Winter 2015

โมเดลกินทามะ Gintoki Sakata Gintama Parade Hajimaru v.1

โมเดลกินทามะ Gintoki Sakata Gintama Parade Hajimaru v.1

โมเดลกินทามะ Gintoki Sakata Gintama Parade Hajimaru v.1

โมเดลกินทามะ Gintoki Sakata Gintama Parade Hajimaru v.1

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง