โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon – Twinkle Dolly (S2)

Sale!
ส่งฟรี ลทบ.

390 ฿

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon
Twinkle Dolly 2 กล่อง (ไม่ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Sailor Moon เซเลอร์มูน
ขนาด : ความสูงประมาณ 4-5 cm.
ออกจำหน่าย : 2015/11 (Bandai)

– Sailor Moon & Starry Sky Orgel
– Princess Serenity & Moon Stick

Product Description

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon – Twinkle Dolly (S2)

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon
Twinkle Dolly 2 กล่อง (ไม่ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Sailor Moon เซเลอร์มูน
ขนาด : ความสูงประมาณ 4-5 cm.
ออกจำหน่าย : 2015/11 (Bandai)

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon – Twinkle Dolly จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– Sailor Moon & Starry Sky Orgel
– Princess Serenity & Moon Stick

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon - Twinkle Dolly Sailor Moon

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon - Twinkle Dolly Sailor Moon

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon - Twinkle Dolly Sailor Moon

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon - Twinkle Dolly Sailor Moon

โมเดลที่ห้อยเซเลอร์มูน Sailor Moon - Twinkle Dolly Sailor Moon