โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize (Kenshiro)

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize : Kenshiro
(ฉลองครบรอบปีที่ 30th Anniversary หมัดเทพเจ้าดาวเหนือ)
จากเรื่อง : Fist of the North Star หมัดเทพเจ้าดาวเหนือ
ขนาด : สูงประมาณ 22 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/10 (SEGA)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize (Kenshiro)

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize : Kenshiro
(ฉลองครบรอบปีที่ 30th Anniversary หมัดเทพเจ้าดาวเหนือ)
จากเรื่อง : Fist of the North Star หมัดเทพเจ้าดาวเหนือ
ขนาด : สูงประมาณ 22 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/10 (SEGA)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง / กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย

โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize (Kenshiro)

โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize (Kenshiro)

โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize (Kenshiro)

โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize (Kenshiro)

โมเดลเคนชิโร่ Sega Lucky Kuji A prize (Kenshiro)