โมเดล กบเคอร์มิท Kermit – The Muppets Action Figure

ส่งฟรี EMS

โมเดล กบเคอร์มิท Kermit Action Figure
จากเรื่อง : The Muppets
ขนาด : ความสูงประมาณ 5 – 15 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/03 (Diamond Select)

โมเดล: Kermit, Robin, Bean Bunny
อุปกรณ์: เก้าอี้ 2 แบบ, กีตาร์, บันโจ, ขอนไม้

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล กบเคอร์มิท Kermit – The Muppets Action Figure

โมเดล กบเคอร์มิท Kermit Action Figure
จากเรื่อง : The Muppets
ขนาด : ความสูงประมาณ 5 – 15 cm.
ออกจำหน่าย : 2016/03 (Diamond Select)

โมเดล: Kermit, Robin, Bean Bunny
อุปกรณ์: เก้าอี้ 2 แบบ, กีตาร์, บันโจ, ขอนไม้

Note:
สินค้าใหม่ในแพ็ค, แพ็คส่วนที่เป็นกระดาษมีรอยถลอกเล็กน้อยจากการขนส่ง

โมเดล กบเคอร์มิท  Kermit - The Muppets Action Figure

โมเดล กบเคอร์มิท  Kermit - The Muppets Action Figure

โมเดล กบเคอร์มิท  Kermit - The Muppets Action Figure

โมเดล กบเคอร์มิท  Kermit - The Muppets Action Figure