โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

ส่งฟรี EMS

สภาพสินค้า
7 out of 10
สภาพกล่อง
6 out of 10

Figure : Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ความสูงประมาณ 12 cm. (รวมฐาน)
ออกจำหน่าย : 2012/12 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

สภาพสินค้า
7 out of 10
ถูกแกะหรือเปิดผนึกใช้งานแล้ว ส่วนประกอบครบ สภาพดี
สภาพกล่อง
6 out of 10
กล่องมีริ้วรอยมากเห็นได้ชัดเจน หรือมีรอยยุบ

Figure : Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ความสูงประมาณ 12 cm. (รวมฐาน)
ออกจำหน่าย : 2012/12 (Banpresto)

Note:
สินค้าสภาพของสะสม / กล่องมีริ้วรอยมากและถูกเปิดจากด้านล่าง

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize