โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

ส่งฟรี EMS

3,280 ฿

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ความสูงประมาณ 12 cm. (รวมฐาน)
ออกจำหน่าย : 2012/12 (Banpresto)

Product Description

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ความสูงประมาณ 12 cm. (รวมฐาน)
ออกจำหน่าย : 2012/12 (Banpresto)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง / กล่องมีริ้วรอยและเก่าโทรมตามกาลเวลา

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

โมเดล Comic World กำเนิดปาร์แมน Ichiban Kuji C Prize

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง