โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : โมเดล Hello Kitty Movin Movin Wind-up
เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก เคลื่อนและหมุนตัวได้
จากเรื่อง : Hello Kitty เฮลโล คิตตี้
ขนาดประมาณ : สูง 7 cm (แพ็ค 13.0 x 10.0 x 7.2 cm)
ออกจำหน่าย : 2015/09 (Takara Tomy)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Product Description

โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : โมเดล Hello Kitty Movin Movin Wind-up
เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก เคลื่อนและหมุนตัวได้
จากเรื่อง : Hello Kitty เฮลโล คิตตี้
ขนาดประมาณ : สูง 7 cm (แพ็ค 13.0 x 10.0 x 7.2 cm)
ออกจำหน่าย : 2015/09 (Takara Tomy)

โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารักจากญี่ปุ่น:
Note:
สินค้าใหม่ในแพ็ค / สภาพแพ็คมีรอยบ้างเล็กน้อย

โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก

โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก

โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก

โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก

โมเดล Hello Kitty Movin Movin เฮลโล คิตตี้ไขลานสุดน่ารัก

ภาพตัวอย่าง