โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Kit

Sale!
ส่งฟรี EMS

Figure : Keroro Robo Mk-II Plastic Model Kit 5 ตัว
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาด : ความสูงประมาณ หุ่น 11.5 cm. / กบ 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2007/11 (Bandai) lot JP.

– Keroro Robo Mk-II No.14 โมเดลหุ่นพลาสติกเคโรโระ
– Tamama Robo Mk-II No.15 โมเดลหุ่นพลาสติกทามามะ
– Kururu Robo Mk-II No.16 โมเดลหุ่นพลาสติกคุรุรุ
– Giroro Robo Mk-II No.17 โมเดลหุ่นพลาสติกกิโรโระ
– Dororo Robo Mk-II No.18 โมเดลหุ่นพลาสติกโดโรโระ

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Kit

Figure : Keroro Robo Mk-II Plastic Model Kit 5 ตัว
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาด : ความสูงประมาณ หุ่น 11.5 cm. / กบ 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2007/11 (Bandai) lot JP.

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Collection จากญี่ปุ่น ประกอบด้วย:

– Keroro Robo Mk-II No.14 โมเดลหุ่นพลาสติกแบบประกอบเคโรโระ
– Tamama Robo Mk-II No.15 โมเดลหุ่นพลาสติกแบบประกอบทามามะ
– Kururu Robo Mk-II No.16 โมเดลหุ่นพลาสติกแบบประกอบคุรุรุ
– Giroro Robo Mk-II No.17 โมเดลหุ่นพลาสติกแบบประกอบกิโรโระ
– Dororo Robo Mk-II No.18 โมเดลหุ่นพลาสติกแบบประกอบโดโรโระ

Note:
สามารถแปลงร่าง และนำแต่ละตัวมาประกอบรวมร่างได้

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Kit

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Kit

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Kit

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Kit

โมเดล Keroro Robo Mk-II : Keroro Gunso Plastic Model Kit

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง