โมเดล SHODO Kamen Rider VS3 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

ส่งฟรี EMS

4,980 ฿

Figure : มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS III
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2016/08 (Bandai)

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ BLACK
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Shadow Moon
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Stronger
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Mono Eyed Titan
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Stronger Charge Up (*ตัวลับ)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Hundred Eyed Titan (*ตัวลับ)

Product Description

โมเดล SHODO Kamen Rider VS3 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

Figure : มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์ SHODO Kamen Rider VS III
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2016/08 (Bandai)

ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้ตามที่ต้องการ

โมเดล SHODO Kamen Rider VS3 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ BLACK
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Shadow Moon
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Stronger
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Mono Eyed Titan
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Stronger Charge Up (*เปิดกล่องเช็คตัว/ตัวลับ)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ Hundred Eyed Titan (*เปิดกล่องเช็คตัว/ตัวลับ)

Note:
Stronger และ Mono Eyed Titan เปิดกล่องเพื่อเช็คตัวลับ

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS III (6 ตัว)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS III (6 ตัว)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS III (6 ตัว)

โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ SHODO Kamen Rider VS III (6 ตัว)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง