โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้

ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

Figure : โมเดล Medicom UDF Perman 1&2
ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน & ปาร์แมนเบอร์ 2: บู้บี้
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาดประมาณ : ปาร์แมน 7.3 cm, บู้บี้ 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2017/09 (Medicom Toy)

Product Description

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้

Figure : โมเดล Medicom UDF Perman 1&2
ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน & ปาร์แมนเบอร์ 2: บู้บี้
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาดประมาณ : ปาร์แมน 7.3 cm, บู้บี้ 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2017/09 (Medicom Toy)

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้ จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– Perman No.1 (ปาร์แมนเบอร์ 1): ปาร์แมน
– Perman No.2 (ปาร์แมนเบอร์ 2): บู้บี้

Note:
สินค้าใหม่ยังไม่แกะ, แพ็คมีรอยบ้างเล็กน้อย

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1&2: ปาร์แมน บู้บี้