โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)

ส่งฟรี ลทบ.

790 ฿

Figure : โมเดล Medicom UDF Perman 1
ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : สูงประมาณ 7.5 cm
ออกจำหน่าย : 2017/09 (Medicom Toy)

Product Description

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)

Figure : โมเดล Medicom UDF Perman 1
ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : สูงประมาณ 7.5 cm
ออกจำหน่าย : 2017/09 (Medicom Toy)

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– ปาร์แมนเบอร์ 1 (Main figure)
– เสาค้ำ + ฐานกลมใส (Base set)

Note:
สินค้าใหม่ยังไม่แกะ, แพ็คมีรอยบ้างเล็กน้อย

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 1: ปาร์แมน (บิน)