โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง

ส่งฟรี ลทบ.

890 ฿

Figure : โมเดล Medicom UDF Perman 4
ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ประมาณ 8.7 cm
ออกจำหน่าย : 2017/09 (Medicom Toy)

Product Description

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง

Figure : โมเดล Medicom UDF Perman 4
ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ประมาณ 8.7 cm
ออกจำหน่าย : 2017/09 (Medicom Toy)

– โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง จากญี่ปุ่น
Note:
สินค้าใหม่ยังไม่แกะ, แพ็คมีรอยบ้างเล็กน้อย

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง

โมเดล Medicom UDF Perman ปาร์แมนเบอร์ 4: ปาร์ยัง