โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหด

ส่งฟรี EMS

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : โมเดล Revoltech No.073 Gloomy
จากเรื่อง : Gloomy the Naughty Grizzly
(กลูมี่แบร์หมีโหดสีชมพูและพิตตี้คุง)
ขนาด : สูงประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2011/12 (Kaiyodo)

ในเซ็ทประกอบด้วย: Main figure, Pitty-kun,
Blood, Muzzle harness, Display base,
Pitty-kun optional head, Revo Container

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหด

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : โมเดล Revoltech No.073 Gloomy
จากเรื่อง : Gloomy the Naughty Grizzly
(กลูมี่แบร์หมีโหดสีชมพูและพิตตี้คุง)
ขนาด : สูงประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2011/12 (Kaiyodo)

โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหดจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– รีโวเทคหมีโหด Main figure
– เลือดใช้ติดที่ปาก Blood (for mouth) x 1
– ตะกร้อครอบปาก Muzzle harness x 1
– พิตตี้คุง Pitty-kun x 1
– หัวพิตตี้คุง Pitty-kun optional head x 1
– ฐาน Display base x 2
– กล่องใส่ชิ้นส่วน Revo Container x 1

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง / กล่องสภาพเก่าตามกาลเวลามีรอยบ้างเล็กน้อย

โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหด

โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหด

โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหด

โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหด

โมเดล Revoltech No.073 Gloomy the Naughty Grizzly หมีโหด