โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize

ส่งฟรี EMS

Figure : Sakata Gintoki Figure Ichiban kuji E Prize
จากเรื่อง : Gintama กินทามะ
ขนาด : ความสูงประมาณ 6.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/06 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize

Figure : Sakata Gintoki Figure Ichiban kuji E Prize
จากเรื่อง : Gintama กินทามะ
ขนาด : ความสูงประมาณ 6.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/06 (Banpresto)

โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize

โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize

โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize

โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize

โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize

โมเดล Sakata Gintoki – Gintama Figure Ichiban kuji E Prize