โมเดล SHODO Kamen Rider VS2 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

ส่งฟรี EMS

Figure : โมเดล SHODO Kamen Rider VS II
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2016/05 (Bandai)

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 05: Masked Rider 2
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 06: Masked Rider 1 (Sakurajima)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 07: Riderman (*เปิดกล่องเช็คตัว)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 07: Riderman (*เปิดกล่องเช็คตัว)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 08: Zanjioh
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 09: Shocker Combatman (กีกี้)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล SHODO Kamen Rider VS2 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

Figure : โมเดล SHODO Kamen Rider VS II มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์
จากเรื่อง : Kamen Rider Series
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2016/05 (Bandai)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS II ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้

– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 05: Masked Rider 2
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 06: Masked Rider 1 (Sakurajima)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 07: Riderman (*เปิดกล่องเช็คตัว)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 07: Riderman (*เปิดกล่องเช็คตัว/ตัวลับ)
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 08: Zanjioh
– มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ 09: Shocker Combatman (กีกี้)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS II มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS II มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS II มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS II มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S6)

ภาพตัวอย่าง