โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

ส่งฟรี EMS

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS5 Set 3 ตัว (ไม่ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/04 (Bandai)

– โมเดล mini action SHODO: Kamen Rider Kabuto
– โมเดล mini action SHODO: Dark Kabuto (ตัวลับ)
– โมเดล mini action SHODO: Gryllus Worm

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS5 Set 3 ตัว (ไม่ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/04 (Bandai)

ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้ตามที่ต้องการ

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดล mini action figure SHODO 20: Kamen Rider Kabuto (*เปิดกล่องเช็คตัว)
– โมเดล mini action figure SHODO 20: Dark Kabuto (*เปิดกล่องเช็คตัว/ตัวลับ)
– โมเดล mini action figure SHODO 21: Gryllus Worm

Note:
สินค้าในซีล, มีการเปิดกล่องที่เลขซ้ำเพื่อเช็คตัว

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S3)

ภาพตัวอย่าง