โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

ส่งฟรี EMS

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS5 Set 7 ตัว (ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/04 (Bandai)

– โมเดล mini action SHODO: Sky Rider
– โมเดล mini action SHODO: Fake Sky Rider (ตัวลับ)
– โมเดล mini action SHODO: Kamen Rider Kabuto
– โมเดล mini action SHODO: Dark Kabuto (ตัวลับ)
– โมเดล mini action SHODO: Gryllus Worm
– โมเดล mini action SHODO: ZECTrooper (A)
– โมเดล mini action SHODO: ZECTrooper (B)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์

Figure : โมเดลมินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์คาเมนไรเดอร์
SHODO Kamen Rider VS5 Set 7 ตัว (ครบเซ็ท)
จากเรื่อง : Kamen Rider Series มาสค์ไรเดอร์ ซีรีส์
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2017/04 (Bandai)

ตัวหุ่นมีจุดขยับ สามารถเปลี่ยนมือและอุปกรณ์ได้ จัดท่าทางได้ตามที่ต้องการ

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดล mini action figure SHODO 19: Sky Rider (*เปิดกล่องเช็คตัว)
– โมเดล mini action figure SHODO 19: Fake Sky Riders (*เปิดกล่องเช็คตัว/ตัวลับ)
– โมเดล mini action figure SHODO 20: Kamen Rider Kabuto (*เปิดกล่องเช็คตัว)
– โมเดล mini action figure SHODO 20: Dark Kabuto (*เปิดกล่องเช็คตัว/ตัวลับ)
– โมเดล mini action figure SHODO 21: Gryllus Worm
– โมเดล mini action figure SHODO 22: ZECTrooper (*เปิดกล่องเช็คตัว/A)
– โมเดล mini action figure SHODO 22: ZECTrooper (*เปิดกล่องเช็คตัว/B)

Note:
สินค้าในซีล, มีการเปิดกล่องที่เลขซ้ำเพื่อเช็คตัว

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S7)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S7)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S7)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S7)

โมเดล SHODO Kamen Rider VS5 มินิแอ็คชั่นฟิกเกอร์ (S7)

ภาพตัวอย่าง