โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C2)

Sale!
ส่งฟรี EMS

1,880 ฿

Figure : Star Wars STAR CAR Tomica
โมเดลรถ สตาร์ วอร์ส สตาร์ คาร์ โทมิกา
SC-06, SC-07, SC-08, SC-09, SC-10
จากเรื่อง : สตาร์วอร์ (Star wars)
ขนาด : ความยาวประมาณ 6-7 cm.
ออกจำหน่าย : 2015/12 (Takara Tomy)

Kylo Ren, First Order Stormtrooper,
Captain Phasma, BB-8, Chewbacca

Product Description

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C2)

Figure : โมเดล Star Wars STAR CAR Tomica
SC-06, SC-07, SC-08, SC-09, SC-10
จากเรื่อง : สตาร์วอร์ (Star wars)
ขนาด : ความยาวประมาณ 6-7 cm.
ออกจำหน่าย : 2015/12 (Takara Tomy)

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C2) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– โมเดลรถ SC-06 Star Wars Star Cars : Kylo Ren
– โมเดลรถ SC-07 Star Wars Star Cars : First Order Stormtrooper
– โมเดลรถ SC-08 Star Wars Star Cars : Captain Phasma
– โมเดลรถ SC-09 Star Wars Star Cars : BB-8
– โมเดลรถ SC-10 Star Wars Star Cars : Chewbacca

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C2)

โมเดล STAR WARS Tomica STAR CARS Diecast Vehicle (C2)

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง