โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 – No.4

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
8 out of 10
สภาพกล่อง
4 out of 10

Figure : USB Hub ปาร์แมน No.1 – No.4
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ประมาณ 18 x 6 x 3 cm. (เฉพาะส่วนโมเดล)
ออกจำหน่าย : 2010/07 (Taito)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 – No.4

สภาพสินค้า
8 out of 10
ถูกแกะหรือเปิดผนึก แต่ยังไม่ใช้งาน สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
4 out of 10
กล่องฉีกขาด สภาพทรุดโทรม

Figure : USB Hub ปาร์แมน No.1 – No.4
จากเรื่อง : Perman ปาร์แมน
ขนาด : ประมาณ 18 x 6 x 3 cm. (เฉพาะส่วนโมเดล)
ออกจำหน่าย : 2010/07 (Taito)

*** ไม่ได้ทดสอบการใช้งาน USB เนื่องจากแพ็คด้านในยังคงไว้สภาพเดิม (สภาพของสะสม)

Note:
สินค้าสภาพของสะสม / กล่องมีริ้วรอย, ฉีกขาดสภาพทรุดโทรม, แพ็คในยังไม่ถูกแกะใช้งาน

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4

โมเดล USB Hub ปาร์แมน No.1 - No.4