โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version
(Premium Limited Ticket)
จากเรื่อง : Keroro The Movie 3
(Keroro Vs. Keroro Great Sky Duel)
ความสูง : Nasca ประมาณ 15cm, Dark Keroro ประมาณ 4.5cm
ออกจำหน่าย : 2008/01 (WAVE)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

โมเดล Dark Keroro & Nasca Original Version

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version (Premium Limited Ticket)
จากเรื่อง : Keroro The Movie 3 Keroro Vs. Keroro Great Sky Duel
ความสูง : Nasca ประมาณ 15cm, Dark Keroro ประมาณ 4.5cm
ออกจำหน่าย : 2008/01 (WAVE)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องอาจเก่าโทรมบ้างตามกาลเวลา

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version (Premium Limited Ticket)

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version (Premium Limited Ticket)

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version (Premium Limited Ticket)

Figure : Dark Keroro & Nasca Original Version (Premium Limited Ticket)