Accel World – Ichiban Kuji B Prize : Haruyuki, Kuroyukihime

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
6 out of 10

Figure : Ichiban Kuji B Prize Haruyuki & Kuroyukihime School Avatar ver.
จากเรื่อง : Accel World
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 10 cm. / 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/09 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Accel World – Ichiban Kuji B Prize : Haruyuki, Kuroyukihime

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
6 out of 10
กล่องมีริ้วรอยมากเห็นได้ชัดเจน หรือมีรอยยุบ

Figure : Ichiban Kuji B Prize Haruyuki & Kuroyukihime School Avatar ver.
จากเรื่อง : Accel World
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 10 cm. / 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/09 (Banpresto)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง / กล่องมีริ้วรอย

Accel World - Ichiban Kuji B Prize : Haruyuki & Kuroyukihime

Accel World - Ichiban Kuji B Prize : Haruyuki & Kuroyukihime

Accel World - Ichiban Kuji B Prize : Haruyuki & Kuroyukihime

Accel World - Ichiban Kuji B Prize : Haruyuki & Kuroyukihime

Accel World - Ichiban Kuji B Prize : Haruyuki & Kuroyukihime

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง