Afro Gunso: Keroro Plastic Model Collection No. 08 เคโรโระ

Sale!
ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
6 out of 10

Figure : Afro Gunso Plastic Model Kit
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาดกล่อง : ประมาณ 15 x 20.5 x 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2006/06 (Bandai)

ประกอบด้วย:
แผงโมเดลพลาสติก, สติกเกอร์, คู่มือการประกอบ
Base, Microphone, Boxing gloves, Afro

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

Product Description

Afro Gunso: Keroro Plastic Model Collection No. 08 เคโรโระ

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
6 out of 10
กล่องมีริ้วรอยมากเห็นได้ชัดเจน หรือมีรอยยุบ

Figure : Afro Gunso Keroro Gunso Plastic Model Kit
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog) เคโรโระอ๊บอ๊บป่วนโลก
ขนาดกล่อง : ประมาณ 15 cm x 20.5 cm x 5.5 cm
ออกจำหน่าย : 2006/06 (Bandai)

Afro Gunso: Keroro Plastic Model Collection No. 08 จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– Plastic Model No. 08 Afro Gunso: แผงโมเดลพลาสติก
– Plastic Model No. 08 Afro Gunso: สติกเกอร์ติดโมเดล
– Plastic Model No. 08 Afro Gunso: คู่มือการประกอบ

Base, Microphone, Boxing gloves, Afro

Note:
– สินค้าใหม่ในซีล สภาพกล่องไม่สวยเก่าตามกาลเวลา
– สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบและตกแต่ง

Afro Gunso: Keroro Plastic Model Collection No. 08

Afro Gunso: Keroro Plastic Model Collection No. 08

Afro Gunso: Keroro Plastic Model Collection No. 08

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง