Doujin Work – Najimi Osana 1/10 Complete Figure

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
8 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Najimi Osana 1/10 Complete Figure
จากเรื่อง : Doujin Work
ความสูง : ประมาณ 16.5 cm
ออกจำหน่าย : 2008/10 (Wave)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Doujin Work – Najimi Osana 1/10 Complete Figure

สภาพสินค้า
8 out of 10
ถูกแกะหรือเปิดผนึก แต่ยังไม่ใช้งาน สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Najimi Osana 1/10 Complete Figure
จากเรื่อง : Doujin Work
ความสูง : ประมาณ 16.5 cm
ออกจำหน่าย : 2008/10 (Wave)

Note:
สินค้าสภาพของสะสม (สภาพใหม่) / กล่องมีซีลแปะทับรอยเดิม

Doujin Work - Najimi Osana 1/10 Complete Figure

Doujin Work - Najimi Osana 1/10 Complete Figure

Doujin Work - Najimi Osana 1/10 Complete Figure

Doujin Work - Najimi Osana 1/10 Complete Figure

Doujin Work - Najimi Osana 1/10 Complete Figure

ภาพตัวอย่าง

Doujin-Work-S1