Elizabeth Gintama Chibitama Donburi (Candy Toy)

ส่งฟรี ลทบ.

690 ฿

Elizabeth – Gintama Chibitama Gekijou
Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii
ความสูง : ประมาณ 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2011/12 (Bandai)

– Gintama Chibitama Donburi: Elizabeth

Product Description

Elizabeth Gintama Chibitama Donburi (Candy Toy)

Elizabeth – Gintama Chibitama Gekijou
Domburi mo Mochikata wo Kaeruto Kakkoii
สภาพ : ใหม่ (แกะกล่องเช็ค) ไม่แกะซีล
ความสูง : ประมาณ 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2011/12 (Bandai)

– โมเดล Gintama Chibitama Donburi: Elizabeth จากญี่ปุ่น
Note:
สินค้าในซีลเก่าตามกาลเวลา, เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล

Elizabeth Gintama Chibitama Donburi (Candy Toy)