Fate/Stay Night Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka

Sale!
ส่งฟรี ลทบ.

790 ฿

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka
จากเรื่อง : Fate/Stay Night
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 15 cm.
ออกจำหน่าย : 2009/01 (Kaiyodo)

Product Description

Fate/Stay Night Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka
จากเรื่อง : Fate/Stay Night
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 15 cm.
ออกจำหน่าย : 2009/01 (Kaiyodo)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง / กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย

Fate/Stay Night Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka

Fate/Stay Night Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka

Fate/Stay Night Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka

Fate/Stay Night Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka

Fate/Stay Night Fräulein Revoltech No.002 : Rin Tohsaka

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง