figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

ส่งฟรี EMS

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : figma 030 :Juohmaru (Original Edition)
Figure : figma 031 :Sakura Hime (Original Edition)
ฟิกม่า 030 จูโอมารู + ฟิกม่า 031 ฮิเมะ ซากุระ
Original Edition : JPWA Tag Tournament ver.
จากเรื่อง : Plawres Sanshiro (จูโอมารุ นักสู้คอมพิวเตอร์)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 13.5 / 12.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2009/02 (MAX Factory)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : figma 030 :Juohmaru (Original Edition)
Figure : figma 031 :Sakura Hime (Original Edition)
ฟิกม่า 030 จูโอมารู + ฟิกม่า 031 ฮิเมะ ซากุระ JPWA Tag Tournament ver.
จากเรื่อง : Plawres Sanshiro (จูโอมารุ นักสู้คอมพิวเตอร์)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 13.5 / 12.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2009/02 (MAX Factory)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องเก่าโทรมตามกาลเวลา (หัวน็อตแกนฐานมีสนิมตามภาพ)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)

figma 030 Juohmaru + figma 031 Sakura Hime (Original Edition)