ตู้กาชาปองจิ๋ว 1/12 Scale Bandai Capsule Station VI 2 (W5)

ตู้กาชาปองจิ๋ว 1/12 Scale Capsule Station VI 2
ตู้สีขาวเซ็ท 5 ชิ้นพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 6 cm. (Bandai)

– Capsule Station VI 2: สีขาว (White) x 5

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

ตู้กาชาปองจิ๋ว 1/12 Scale Bandai Capsule Station VI 2 (W5)

ตู้กาชาปองจิ๋ว 1/12 Scale Bandai Capsule Station VI 2
ตู้สีขาวเซ็ท 5 ชิ้นพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)
ขนาด: ประมาณ 6 cm. (Bandai)

ตู้กาชาปองจิ๋ว 1/12 Scale Bandai Capsule Station VI 2 (White S5) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– ตู้กาชาปองจิ๋ว1/12 Scale Bandai Capsule Station VI 2: สีขาว (White) x 5

* สามารถประกอบตู้ซ้อนกัน เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ

ตู้กาชาปองจิ๋ว 1/12 Scale Bandai Capsule Station VI 2 (White S5)

ตู้กาชาปองจิ๋ว 1/12 Scale Bandai Capsule Station VI 2 (White S5)