กาชาปอง Animal Cars Wind-Up Figure Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Animal Cars Wind-Up Collection
รถสัตว์ไขลานน่ารัก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาดประมาณ: H4.5 × 5.5 cm. (Qualia)

– Animal Cars Wind-Up: Panda Car
– Animal Cars Wind-Up: Dog Car
– Animal Cars Wind-Up: Bear Car
– Animal Cars Wind-Up: Tiger Car
– Animal Cars Wind-Up: Pig Car

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Animal Cars Wind-Up Figure Collection

กาชาปอง Animal Cars Wind-Up Figure Collection
กาชาปองรถสัตว์ไขลานน่ารัก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาดประมาณ: H4.5 × 5.5 cm. (Qualia) / วัสดุ: ABS, POM, Iron

กาชาปอง Animal Cars Wind-Up Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองรถสัตว์ไขลาน Animal Cars Wind-Up: Panda Car
– กาชาปองรถสัตว์ไขลาน Animal Cars Wind-Up: Dog Car
– กาชาปองรถสัตว์ไขลาน Animal Cars Wind-Up: Bear Car
– กาชาปองรถสัตว์ไขลาน Animal Cars Wind-Up: Tiger Car
– กาชาปองรถสัตว์ไขลาน Animal Cars Wind-Up: Pig Car

กาชาปอง Animal Cars Wind-Up Figure Collection

ภาพตัวอย่าง