กาชาปอง Animal Parts Dairy, Beef Cow Sheep Pig Chicken

ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง Animal Parts Cow Sheep Pig Chicken
ส่วนประกอบเนื้อสัตว์ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
~ Edible Animals Children’s Encyclopedia ~
ขนาด: ประมาณ 5-6 cm. (Takara Tomy Arts)

– Edible Animal Parts: Dairy cow
– Edible Animal Parts: Beef cow
– Edible Animal Parts: Sheep
– Edible Animal Parts: Pig
– Edible Animal Parts: Chicken

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Animal Parts Dairy, Beef Cow Sheep Pig Chicken

กาชาปอง Animal Parts Dairy, Beef Cow Sheep Pig Chicken
กาชาปองส่วนประกอบเนื้อสัตว์ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
~ Edible Animals Children’s Encyclopedia Figure ~
ขนาด: ประมาณ 5-6 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Animal Parts Dairy, Beef Cow Sheep Pig Chicken จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองส่วนประกอบเนื้อสัตว์ Animal Parts: Dairy cow (วัวนม)
– กาชาปองส่วนประกอบเนื้อสัตว์ Animal Parts: Beef cow (วัวเนื้อ)
– กาชาปองส่วนประกอบเนื้อสัตว์ Animal Parts: Sheep (แกะ)
– กาชาปองส่วนประกอบเนื้อสัตว์ Animal Parts: Pig (หมู)
– กาชาปองส่วนประกอบเนื้อสัตว์ Animal Parts: Chicken (ไก่)

กาชาปอง Animal Parts Dairy, Beef Cow Sheep Pig Chicken

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง