กาชาปอง BON-NO Potted Plant Collection เหล่าบอนไซเริงร่า

ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง BON-NO Potted Plant Collection
เหล่าบอนไซเริงร่า ครบเซ็ท 4 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5 – 6 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปองบอนไซ BON-NO: Kuromatsu (Pine)
– กาชาปองบอนไซ BON-NO: Yabai (Plum)
– กาชาปองบอนไซ BON-NO: Kangumi (Silverberry)
– กาชาปองบอนไซ BON-NO: Yamamomiji (Maple)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง BON-NO Potted Plant Collection เหล่าบอนไซเริงร่า

กาชาปอง BON-NO Potted Plant Collection
เหล่าบอนไซเริงร่า ครบเซ็ท 4 ตัว พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5 – 6 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง BON-NO Potted Plant Collection เหล่าบอนไซเริงร่าจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองบอนไซ BON-NO Potted Plant: Kuromatsu (Japanese Black Pine)
– กาชาปองบอนไซ BON-NO Potted Plant: Yabai (Flowering Plum)
– กาชาปองบอนไซ BON-NO Potted Plant: Kangumi (Silverberry)
– กาชาปองบอนไซ BON-NO Potted Plant: Yamamomiji (Japanese maple)

กาชาปอง BON-NO Potted Plant Collection เหล่าบอนไซเริงร่า

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง