กาชาปอง Boombox & CD Boombox Vintage & Retro Style

กาชาปอง Boombox & CD Boombox Vintage Retro Style
ส่งฟรี ลทบ.

1,200 ฿

กาชาปอง Boombox & CD Boombox Vintage Style
บูมบอกซ์เครื่องเล่นเทปซีดี ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-5 cm. (Epoch)

– Boombox & CD: Boombox (Red)
– Boombox & CD: Boombox (Black)
– Boombox & CD: CD Boombox (Black)
– Boombox & CD: CD Boombox (Gray)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Boombox & CD Boombox Vintage & Retro Style

กาชาปอง Boombox & CD Boombox Vintage Retro Style
บูมบอกซ์ เครื่องเล่นเทปซีดีวินเทจ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-5 cm. (Epoch)

กาชาปอง Boombox & CD Boombox Vintage Retro Style จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองบูมบอกซ์ เครื่องเล่นเทปซีดีวินเทจ Boombox & CD: Boombox (Red)
– กาชาปองบูมบอกซ์ เครื่องเล่นเทปซีดีวินเทจ Boombox & CD: Boombox (Black)
– กาชาปองบูมบอกซ์ เครื่องเล่นเทปซีดีวินเทจ Boombox & CD: CD boombox (Black)
– กาชาปองบูมบอกซ์ เครื่องเล่นเทปซีดีวินเทจ Boombox & CD: CD boombox (Gray)

กาชาปอง Boombox & CD Boombox Vintage Retro Style

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง