กาชาปอง Bowling Alley Equipment Figure Collection

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Bowling Alley Equipment Figure
อุปกรณ์ลานโบว์ลิ่ง ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 0.8-8 cm. (J.DREAM)

– Bowling Alley: Ball Rack (with 3 balls)
– Bowling Alley: Ball Return (with 1 ball)
– Bowling Alley: Monitor Chair
– Bowling Alley: Shoes Rental Machine
– Bowling Alley: 2 Lanes (with 6 pins)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Bowling Alley Equipment Figure Collection

กาชาปอง Bowling Alley Equipment Figure Collection
กาชาปองอุปกรณ์ลานโบว์ลิ่ง ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 0.8-8 cm. (J.DREAM)

กาชาปอง Bowling Alley Equipment Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองอุปกรณ์ลานโบว์ลิ่ง Bowling Equipment: Ball Rack (with 3 balls)
– กาชาปองอุปกรณ์ลานโบว์ลิ่ง Bowling Equipment: Ball Return (with 1 ball)
– กาชาปองอุปกรณ์ลานโบว์ลิ่ง Bowling Equipment: Monitor Chair
– กาชาปองอุปกรณ์ลานโบว์ลิ่ง Bowling Equipment: Shoes Rental Machine
– กาชาปองอุปกรณ์ลานโบว์ลิ่ง Bowling Equipment: 2 Lanes (with 6 pins)

กาชาปอง Bowling Alley Equipment Figure Collection

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง