กาชาปอง Cat & Brown Shelf Collection ชั้นวางแมวน่ารัก

กาชาปอง Cat & Brown Shelf Collection
ชั้นวางแมวสีน้ำตาล ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3 x 2.5 x 2 cm. (Epoch)

– Brown Shelf A + Cat (Calico) + Watch
– Brown Shelf A + Cat (White) + Cactus
– Brown Shelf A + Cat (Tea White) + Photo
– Brown Shelf B + Cat (Black & White) + Book
– Brown Shelf B + Cat (White) + Box
– Brown Shelf B + Cat (Black) + Book

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Cat & Brown Shelf Collection ชั้นวางแมวน่ารัก

กาชาปอง Cat & Brown Shelf Collection
ชั้นวางแมวสีน้ำตาล ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3 x 2.5 x 2 cm. (Epoch)

กาชาปอง Cat & Brown Shelf Collection ชั้นวางแมวน่ารักจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองชั้นวางแมวสีน้ำตาล: Brown Shelf A + Cat (Calico) + Watch
– กาชาปองชั้นวางแมวสีน้ำตาล: Brown Shelf A + Cat (White) + Cactus
– กาชาปองชั้นวางแมวสีน้ำตาล: Brown Shelf A + Cat (Tea White) + Photo
– กาชาปองชั้นวางแมวสีน้ำตาล: Brown Shelf B + Cat (Black & White) + Book
– กาชาปองชั้นวางแมวสีน้ำตาล: Brown Shelf B + Cat (White) + Box
– กาชาปองชั้นวางแมวสีน้ำตาล: Brown Shelf B + Cat (Black) + Book

กาชาปอง Cat & Brown Shelf Collection ชั้นวางแมวน่ารัก

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง