กาชาปอง Cat Election Mascot Figure Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

1,200 ฿

กาชาปอง Cat Election Mascot Figure
แมวหาเสียง ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 5 cm. (Qualia)

– Cat Election: Chatora
– Cat Election: Sabatora
– Cat Election: Calico
– Cat Election: Hachiware
– Cat Election: Shiro White
– Cat Election: Kuro Black

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:
Brand:Qualia

Product Description

กาชาปอง Cat Election Mascot Figure Collection

กาชาปอง Cat Election Mascot Figure Collection
กาชาปองแมวหาเสียงเลือกตั้ง ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 5 cm. (Qualia) / วัสดุ: ATBC-PVC

กาชาปอง Cat Election Mascot Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแมวหาเสียงเลือกตั้ง Cat Election: Chatora
– กาชาปองแมวหาเสียงเลือกตั้ง Cat Election: Sabatora
– กาชาปองแมวหาเสียงเลือกตั้ง Cat Election: Calico
– กาชาปองแมวหาเสียงเลือกตั้ง Cat Election: Hachiware
– กาชาปองแมวหาเสียงเลือกตั้ง Cat Election: Shiro White
– กาชาปองแมวหาเสียงเลือกตั้ง Cat Election: Kuro Black

กาชาปอง Cat Election Mascot Figure Collection

ภาพตัวอย่าง