กาชาปอง Cat Pen Holder v.5 Long Hair Ver. Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

900 ฿

กาชาปอง Cat Pen Holder v.5 Long Hair Ver.
แมวแอ่นเอวที่วางปากกา ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.2 cm. (Qualia)

– Cat Pen Holder: Scottish Fold Calico
– Cat Pen Holder: Scottish Fold Red
– Cat Pen Holder: Scottish Fold Silver
– Cat Pen Holder: Ragdoll
– Cat Pen Holder: Persian Silver
– Cat Pen Holder: Norwegian Forest Cat

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Cat Pen Holder v.5 Long Hair Ver. Collection

กาชาปอง Cat Pen Holder v.5 Long Hair Ver. Collection
กาชาปองแมวที่วางปากกา แอ่นเอว ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.2 cm. (Qualia) / วัสดุ: ATBC-PVC

กาชาปอง Cat Pen Holder v.5 Long Hair Ver. Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแมววางปากกา Cat Pen Holder v.5: Scottish Fold Calico
– กาชาปองแมววางปากกา Cat Pen Holder v.5: Scottish Fold Red Tabby
– กาชาปองแมววางปากกา Cat Pen Holder v.5: Scottish Fold Silver Tabby
– กาชาปองแมววางปากกา Cat Pen Holder v.5: Ragdoll
– กาชาปองแมววางปากกา Cat Pen Holder v.5: Persian Silver
– กาชาปองแมววางปากกา Cat Pen Holder v.5: Norwegian Forest Cat

กาชาปอง Cat Pen Holder v.5 Long Hair Ver. Collection

ภาพตัวอย่าง